EURÓPA A MIÉNK IS
főlap levelezés bemutatkozás linkek fotók játszótér közinformáció szociális tudnivalók híreink

                 

NCSSZI Képzési Központja

Social Sans Frontieres

Salgótarján                                                                Strasbourg

 EURÓPA A MIÉNK IS

 szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézményekben gondozott európai állampolgárok alkotásaiból rendezett kiállítás

 Salgótarján, 2006. november 04. – december 10.

 Az NCSSZI-ben folyik 1995 óta a szociális menedzser képzés (szociális intézményvezetők másoddiplomát adó szakirányú továbbképzése), melyet az ELTE-vel közösen szervez az intézmény.

Ez a képzés egyben Európában elismert ún. EURODIR diplomát is ad. A képzéshez ezért európai tanulmányok folytatása kapcsolódik, melynek eredményeként széles körű nemzetközi kapcsolatok épültek ki.

A francia partner szervezettel, a strasbourgi SSF-el (Szociális Szakemberek Föderációja) minden évben több rendezvény, tanulmányút megszervezésére kerül sor.

2006-ban többek között egy nemzetközi vándorkiállítást kezdeményezett az SSF „EURÓPA A MIÉNK IS” mottója jegyében azon francia, magyar, lengyel, erdélyi szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézményekben gondozottak számára, ahol az intézményben szociális menedzser végzettségű szakember dolgozik vezetőként, ill. kapcsolatot tart a szociális menedzserekkel, vagy a magyar civil szervezetükkel a SZIMÉ-vel (Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete), vagy a szociális intézményvezetők európai hálózatával.

A kiállítási project céljai az alábbiak voltak:

-          Művészi alkotásokból rendezett kiállítással olyan ünnepi eseményt rendezni Strasbourgban ill. a kapcsolódó helyszíneken – így Dunaújvárosban a SZIME konferencián, Salgótarjánban a Szociális Munka Napja alkalmából -, amely lehetővé teszi a hátrányos helyzetűek, mozgásukban vagy pszichésen korlátozott európai polgárok aktív részvételét és ezáltal virtuálisan felfedezik Európát, annak  fővárosát.

Aktív résztvevőként szerepelnek ők, hiszen alkotók, alkotásaik egyéni látásmódjával, kreativitásukkal gazdagítják az eseményt, megmutatják saját kultúrájukat és elképzeléseiket Európáról.

Aktív résztvevőként, hiszen alkotásaikkal jelen vannak és üzentek azok által a szakemberek által, akik befogadó intézményeikből Strasbourgban voltak.

-          Lehetőséget adni ezzel az európai méretű eseménnyel a felhasználók, de az egészségügyi-szociális szféra strasbourgi, magyar és erdélyi szakemberei számára az  egymás közötti szolidaritás növelésére, önkifejezésük és reflexiójuk számára teret és időt biztosítani, tájékozódási lehetőséget adni az európai intézményekről.

-          A művészet közvetítésével a strasbourgi, magyar és erdélyi  szociális ellátás felhasználóinak és családjaiknak megadni a lehetőséget más európai kultúrákkal való találkozásra, a határokon túlmutató közös érdeklődés és gondok felismerésére.

     -      Hagyománnyá tenni ezt az ünnepi szakmai eseményt azzal, hogy évenként

megrendezésre kerüljön európai méretekben Strasbourgban és Magyarországon egy nagyobb ívű szakemberek és ellátottak cseréjére irányuló pedagógiai projekt keretében, amelyet az SSF az NCSSZI-vel közösen 2006-ban tovább működtet és hosszú távon is folytatni kíván.

Az eredményekről mennyiségi szempontból a számok is tanúskodnak:

- 52 résztvevő intézmény, ebből 37 magyar

- 209 alkotás, ebből 135 magyar (ezek közül 111 egyéni és 24 kollektív munka)

- 404 résztvevő alkotó, közülük 228 magyar

A 228 fő magyar alkotóból 17 fő gyermek, 136 fő fogyatékkal élő, 24 fő hátrányos helyzetű, 51 fő idősgondozásban részesül.

A 37 magyar intézményből 3 megyei gyermekotthon, 16 fogyatékos intézmény, 6 hátrányos helyzetűeket és 12 időseket befogadó intézmény.

Eredmények minőségi szempontból:

- Az alkotásokat Strasbourgban a szavazatok alapján rangsorolták, a nyertes művek

érmeket, emléklapokat kaptak, melyeket a magyar alkotóknak 2006. november 10-én, a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett megyei ünnepség keretében az SSF főtitkára adja át.

- az alkotásokról az SSF diaporáma sorozatot készített.

- az NCSSZI-ben fényképek, videofelvétel készül az alkotásokról, hogy azok eljuthassanak a kiállítók intézményeibe, hisz minden gondozott és szociális szakember  nem tud eljutni Strasbourgba, Dunaújvárosba, Salgótarjánba. Így viszont ők is a project haszonélvezőivé válhatnak.

A szervezők megfogalmazták szándékukat, hogy a jövőben is megszervezik a kiállítást oly módon, hogy bővítik a részt vevő országok, kiállítási helyszínek körét: így bekapcsolódik majd a meglévő országok mellé Nagy-Britannia, Lengyelország és Németország is. Ezáltal a meglévő hálózat bővülni fog, ill. szorosabbá válik.

A mostani első alkalommal a meglévő kapcsolatokra lehetett alapozni, amely csak megerősödött a projekt során és amely tovább fejlődhet a jövőben.

A következő akció  „Építsünk hidakat Európa számára!” címet fogja viselni, mert a hidak összekötik  az embereket, lerövidítik az utat, megkönnyítik a kommunikációt.

Lehetővé teszik, hogy átkeljünk áthághatatlan akadályok fölött, lehetővé teszi az emberek találkozását, a gondolatok kicserélését.

Építsük ezeket a hidakat a felhasználókkal és a felhasználók között, kiaknázva szakmai kapcsolataink erejét, intenzitását, hogy saját helyünkön tudjunk hozzátenni valamit a határok nélküli szociális szellem, a szolidárisabb Európa, a kirekesztés nélküli világ felépítéséhez. Munkálkodjunk ellátottaink esélyegyenlősége érdekében!

 Rajta, építsünk hidakat Európa számára, hogy Európa a miénk is legyen!

Prokai Judit

© 2005, lineadigitall
websas.hu